Co je normostrana (NS)

Naše aplikace Vám okamžitě spočítá počet normostran.

Potřebujete kvalitní copywriting? Podívejte se, Kolik stojí normostrana od dobrého copywritera.

Normostrana přesně říká, jak je text dlouhý

Normostrana je standardizovaná strana textu. Ta udává, kolik znaků se vyskytuje na jedné stránce. Jde tedy o text o určitém počtu znaků. Konkrétně 1800 znaků (včetně mezer). Napíšeme-li tedy text, jehož délka bude 1800 znaků, napsali jsme text o délce jedna normostrana. Jedna normostrana obsahuje přibližně 250 slov.

Je třeba říci, že dnes už nejde tolik o to, aby byl text o zmíněném počtu znaků zobrazen na jediné stránce, ale o to, aby existovalo jednotné měřítko, jak je text dlouhý. Kdyby nebyla normostrana, těžko bychom objektivně určovali délku textu, neboť na jeden list papíru se vleze určitý počet znaků - podle velikosti písma, řádkování apod.

Využití v copywritingu i při psaní bakalářky

Nejčastěji se s pojmem normostrana setkáte v copywritingu, kdy copywriter píše pro klienta (firmu, e-shop, podnikatele) text na určité téma o určité délce. Ta se počítá právě na počet normostran. Klient pak přesně ví, jak bude text dlouhý, a tedy kolik za něj zaplatí. Jde o jasné měřítko ohodnocení délky strany nezatížené velikostí písma a dalšími aspekty.

Normostrana je samozřejmě užívána i dalšími lidmi, kteří pracují s textem - redaktoři, novináři, překladatelky.

Normostrana se často využívá také ve školství. Rozsah kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací se udává právě v počtu normostran, a to ze stejného důvodu jako v případě copywritingu. Jde znovu o jasný požadavek na délku textu nezatížený velikostí písma, řádkováním apod. Škola studentům samozřejmě neplatí za napsání práce, ale odměnou za dodržení požadovaného rozsahu a daného tématu je pro ně vysokoškolský titul.

Věděli jste, že...

Počtem znaků obvykle myslíme počet znaků včetně mezer

V sekci Co je počet znaků se dozvíte i to, co je počet úhozů a četnost znaků.

Optimalizace webových stránek má zásadní vliv na pořadí ve vyhledávačích

A SEO není jediná oblast, která počet znaků používá. V sekci K čemu počet znaků se dočtete více.