Co je počet znaků

Na této stránce se mimo jiné dozvíte...

Počet znaků jsou písmena a další znaky

Počet znaků je víc než jen počet písmen ve větě. Nejde totiž jen o písmena, ale i čárky, tečky, pomlčky, mezery a další znaky. Souhrnně se celkový počet takových znaků nazývá počet znaků. Počet znaků, jak zjistíte dále, není počet úhozů do klávesnice.

Mnohem zajímavější pro Vás bude to, že počtem znaků obvykle rozumíme počet znaků včetně mezer. Pokud někde potřebujete uvést počet znaků bez mezer, je třeba to vyjádřit explicitně, tedy říct, že jde o počet znaků bez mezer.

S počtem znaků pracuje SEO, Twitter i SMS

Podívejte se, k čemu počet znaků slouží. Možná budete překvapeni, kde všude se vyskytuje.

Počet znaků není počet úhozů

Počet znaků a počet úhozů není to stejné. Počet úhozů je celkový počet stisknutí kláves na klávesnici, který je potřeba provést k napsání daného znaku, potažmo dané věty. Je tedy jasné, že počet úhozů nutně nemusí odpovídat a často neodpovídá počtu znaků.

Na české klávesnici lze jedním úhozem napsat téměř všechna písmena české abecedy a dále několik dalších nejčastějších znaků, jako je tečka, čárka, pomlčka a další. Ostatní znaky a písmena je třeba psát stisknutím více kláves. Příkladem může být písmeno ť, kdy je třeba nejprve napsat háček, a to s využitím klávesy Shift, a teprve poté napsat písmeno "T". Celkový počet úhozů pro napsání takového písmene je tedy tři.

Četnost znaků v česky psaných větách

Co se týče počtů znaků, je zajímavá také problematika četnosti jednotlivých znaků, v tomto případě lépe řečeno písmen, které se vyskytují v česky psaných větách. Když můžeme spočítat celkový počet znaků, je samozřejmě možné určit i počet jednotlivých znaků, a tak stanovit nejpoužívanější písmena české abecedy.

Četnost znaků se samozřejmě bude lišit podle konkrétních vět. Obecně však platí, že mezi nejpoužívanější písmena české abecedy patří písmena o, e, n, a, t, v, s, i, l a k.

Kromě nejčastěji používaných písmen české abecedy se v rámci četnosti znaků můžeme zabývat také nejpoužívanějšími písmeny v angličtině, případně nejméně používanými písmeny. Můžeme pak také určovat nejčastější písmena a nejméně používaná písmena v několika jazycích. Zde ovšem často narážíme na problém různého zápisů písmen v různých jazycích – například zatímco čeština má písmeno š, angličtina toto písmeno nemá, ovšem co do výslovnosti lze š v angličtině chápat jako sh.

Co se týče nejméně používaných znaků v české abecedě, jednoznačně vedou písmena x a q.

Věděli jste, že...

Jsme nejrychlejší online aplikace pro zjištění počtu znaků

Naše aplikace Vám zjistí počet znaků, počet normostran a další informace bez jediného kliknutí. Žádné zdlouhavé vybírání, co vlastně chcete spočítat. Spočteme Vám vše hned, což šetří Váš i náš čas. Současně se u nás dočtete, jak zjistit počet normostran.

První verze aplikace Microsoft Word vznikla už v roce 1983

Také se s námi dozvíte, jak zjistit počet znaků ve Wordu.