K čemu počet znaků slouží

Naše aplikace je vhodná pro copywritery a SEO konzultanty, protože...

Optimalizace pro vyhledávače se vyplatí

Zabýváte-li se optimalizací webových stránek pro vyhledávače anebo píšete-li texty, které mají z vyhledávačů přilákat co největší počet návštěvníků, je třeba dodržovat zásady SEO. V takovém případě je třeba s pojmem počet znaků, respektive počet normostran pracovat. Kvalitní copywriting se soustředí také na optimální hustotu klíčových slov a další aspekty.

Při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače je třeba vhodně volit titulek stránky (title) a popis stránky (description). Titulek by měl být relevantní k tématu dané stránky a obsahovat nejvýše jedno klíčové slovo či spojení. Navíc by měl být co nejkratší - opět počtem znaků. Obdobná situace platí i v případě popisu stránky, který by svou délkou neměl přesahovat prostor vyhrazený internetovými vyhledávači. Také by měl obsahovat klíčová slova, pro která je stránka optimalizována.

Co se týká konkrétní délky:

SEO vyžaduje také optimální volbu URL adresy. Ta by obdobně jako název stránky měla být co nejkratší.

Vzpomenete si, komu jste odeslali Vaši první SMS?

Vzpomínám si na dobu, kdy jsem SMS delší než 160 znaků musel ručně odeslat v několika zprávách. Dnešní mobily umí zprávu zaslat jako jeden celek, nicméně uvedený počet znaků zůstal zachován pro určení ceny SMS. V případě překročení 160 znaků zaplatíte ne za jednu, ale za dvě odeslané zprávy.

A zase ty sociální sítě

Ano, i ty s počtem znaků pracují.

Twitter umožňuje publikovat krátké zprávy - tweety. Počet znaků omezující délku jednoho tweetu je stanoven na 140 znaků. Je-li Vaše zpráva delší, není možné ji publikovat a je třeba ji zkrátit.

Podobně funguje i Facebook, kde je délka jednoho statusu rovněž omezena. Při překročení délky status opět nelze zveřejnit. Na rozdíl od Twitteru je však Facebook stavěný na dlouhé statusy, a tak Vás maximální počet povolených znaků nebude v praxi nijak omezovat.

Věděli jste, že...

Počet úhozů pro písmeno "ť" je tři

V sekci Co je počet znaků se dočtete, co je počet úhozů a například i to, jaká jsou nejpoužívanější písmena české abecedy.

Normostrana kvalitního textu začíná na 200 Kč / NS

Sekce Kolik stojí normostrana Vám nastíní práci copywritera.